ČASOPIS HISTORICKÉHO SPOLKU SCHWARZENBERG
ÚVOD  |  ARCHIV  |  AUTOŘI  |  ČLÁNKY  |  KONTAKT  |  O NÁS  |  ODKAZY
...
.
[ zpět ]

30 let od výstavy vybraných maleb z maltézské sbírky v Čimelicích 1984 – souvislosti

V Obnovené tradici č. 40/2009 jsem připomínala 25. výročí expozice „Obrazy 17. a 18. století“ – výběr z maltézské sbírky uložené ještě tou dobou na Orlíku.

Připravil ji Václav Vlček Čimelický spolu s katalogem; úvod k němu napsal PhDr. Jaromír Neumann, DrSc., historik umění. Katalog je v současné době i ve spolkové knihovničce. Malby vystavené roku 1984 pocházely ze sbírky Jana Petra Straky z Nedabylic a později se její část dostala do majetku řádu Maltézských rytířů. Historie sběratelství u nás začíná monumentální rudolfínskou sbírkou. Ta patřila ke skvělým kolekcím a zachycovala rozmanitost světa. Záhy však naši českou zemi opustila do Vídně za císaře Matyáše r. 1613 a r. 1648 odvezli Švédové vše významnější, co zde ještě zbylo, jako válečnou kořist.

Za arcivévody Leopolda Viléma přibližně po polovině 17. století vzniká nová velká obrazárna na Pražském hradě, dále v tomto období vyhraňují svou podobu různé aristokratické kolekce, zvyšující vkus a umělecké nároky šlechty, rozšiřující obzor domácích malířů, jejichž díla našla cestu do těchto obrazáren. Sbírka J. P. Straky z Nedabylic patří do tohoto historického kontextu, avšak i ona sdílela osud nejlepších českých obrazáren 17. a 18. století. Proti přání svého zakladatele a budovatele byla její valná část rozprodána ve Vídni. Pouze menší část se dostala do majetku řádu Maltézských rytířů, v jehož malostranské jurisdikci měl hrabě Straka palác a v této redukované podobě se dochovala do dnešních časů.

Podle J. O. Blažíčka zakoupil v polovině 18. století tehdejší velkopřevor řádu František Dominik Spinko z Helfenthalu pro zřizovanou obrazárnu maltézského konventu sbírku J. P. Straky z Nedabylic1). Tato díla jsou pravděpodobně pouze malým zlomkem původní kolekce, jež byla tenkrát umístěna v domě U bílého koníčka na Malé Straně, avšak tvoří jádro maltézské sbírky. Jinou, též důležitou součástí sbírky nyní umístěné ve Velkopřevorském paláci, jsou portréty představitelů řádu a obrazy vážící se k jeho historii; rozvěšeny byly volně po stěnách paláce. Na Orlík ke Schwarzenbergům se sbírka dostala v pohnutých letech v počátku II. světové války. Tehdejší majitel, otec současného knížete Karla ze Schwarzenbergu, sám člen řádu, převzal sbírku obrazů a maltézský archiv do úschovy před nebezpečím zničení leteckými nálety.

Představitel řádu v době II. světové války František Bope daroval za války konventní budovu Němcům – zmizely vzácné vlámské tapiserie, mezi nimi šest kusů od Pietra van den Hecke a postrádají se dosud. Právě v této nejisté době byla iniciativně pod záminkou ochrany využita možnost úkrytu kolekce na orlickém zámku. Po ukončení války r. 1945 byl archiv převezen do Třeboně, obrazy zůstaly v depozitářích a některé byly v 50. letech zrestaurovány, další až později pro tuto výstavu v Čimelicích r. 1984 díky pochopení KS Státní památkové péče v Českých Budějovicích. Výstava byla též v září 1984 instalována v Písku, posléze i v Českých Budějovicích. Po r. 1990 se obrazy vrátily maltézskému řádu a jsou umístěny v budově Velkopřevorství, avšak nejsou volně přístupny veřejnosti.


Ukázka ze starého katalogu: Jan Davidsz de Heem - Zátiší s ovocem - detail

Členům Historického spolku Schwarzenberg se nyní naskýtá ojedinělá příležitost zhlédnout tuto sbírku, bude-li v r. 2015 domluven termín návštěvy Velkopřevorství a současně řádového kostela Panny Marie pod řetězem – předpokládá to ale zájem členů o tuto akci! Bylo by to důstojné zakončení cyklu, jenž byl započat přednáškou p. Mgr. Červenky o maltézském řádu a jeho strakonické komendě, pokračoval návštěvou hradu ve Strakonicích, rovněž umocněnou o výklad p. Mgr. Červenky i v kostele sv. Prokopa.

Jana Žáková

Zdroj: Katalog výstavy Obrazy 17. a 18. Století – výběr maleb z maltézské sbírky uložené na Orlíku, Čimelice 24. – 27. 8.1984, autor Václav Vlček, úvod J. Neumann

[nahoru]

Content Copyright © 1990 - 2015 Historický spolek Schwarzenberg v Českých Budějovicích
Design and Code Copyright © 2000 - 2015

Sponzoruje EMGrafika s.r.o.