ČASOPIS HISTORICKÉHO SPOLKU SCHWARZENBERG
ÚVOD  |  ARCHIV  |  AUTOŘI  |  ČLÁNKY  |  KONTAKT  |  O NÁS  |  ODKAZY
...
.
[ zpět ]

PROJEDNÁNÍ POZŮSTALOSTI
JANA KNÍŽETE ZE SCHWARZENBERGU

Po smrti knížete Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu převzal veškerá rodová panství, dělená na svěřenská (fideikomisní) a nesvěřenská (alodní), v r.1914 jeho syn Jan. Když byl majetek r. 1919 před prováděním pozemkové reformy oceněn, mělo dědictví po knížeti Adolfu Josefovi na území bývalého království Českého celkovou hodnotu 420.935.443 Kč. K tomu je třeba v cizině připočítat pozemky, domy a další nemovitosti ve Vídni, Neuwaldeggu, Linci, Grazu, Steyeru, Ober-Weissenbachu, Waidhofenu a. Ybbs, Murau, Aigenu, Lipsku, Schwarzenbergu, Fredersdorfu (u Berlína), dokonce i v Sarajevu a Bosenském Brodu.

Veškerá panství schwarzenberské primogenitury byla postižena tvrdou pozemkovou reformou, takže když bylo provedeno v roce 1935 poslední ocenění majetku před smrtí knížete Jana, vlastnila hlavní rodová větev v Čechách 42,839 ha, což byla asi čtvrtina původní výměry českých panství a statků. Pro orientaci zbylo z největšího panství Krumlov pouhých 2,302 ha, z Třeboně jenom 1,623 ha atd. K aktivům patřily pozemky, pivovary, hostince, cihelny, domy (v Praze na Hradčanech, Smíchově, Novém Městě a Holešovicích - Bubnech), tuhové závody, zřídla, uhelné doly, lomy, dobytek, zásoby a samozřejmě peníze, mezi pasiva se počítaly špitály, patronáty, hypotéky, vyplácení penzí, péče o zámky a archivy. Poslední položka obnášela např. ročně 12,5 mil. Kč. V zahraničí zůstalo Schwarzenbergům nedotčených 23,659 ha ve Štýr sku (Murau, Frauenberg, Goppelsbach) a 2.789ha v Bavorsku (Schwarzenberg).

Jeho Jasnost Jan kníže ze Schwarzenbergu zemřel dne 1. října 1938. Testament ze dne 11. prosince 1934 sepsaný ve Villa la Cava v Bordigheře, s dodatky z let 1937 a 1938, byl uznán dne 4. října 1938, oficiálně byl kníže Adolf jako univerzální dědic potvrzen dne 23. prosince 1938. Kníže Adolf zdědil všechna bývalá fideikomisní panství, zbylá po pozemkové reformě, dále rodové cenné papíry, umělecké sbírky, klenoty, knihy, zbraně, nádobí, rukopisy. Jeho sourozenci získali podíly na dědictví, které jim byly podle práva odevzdány v prosinci 1940.

Sestra Ida provdaná hraběnka Revertera (*1894) získala parcely na Vyšebrodsku (obce Pasečná a Přední Výtoň) a finanční hotovost 269.000 říšských marek (RM). Josefina provdaná hraběnka Czerninová (*1895) převzala dvory Dvorce, Vranín a revír Štěpánovice a v hotovosti 449.000 RM. Neprovdaná sestra Anna princezna Schwarzenbergová (*1897) získala domy ve Frankfurtu nad Mohanem (v Kaiserstrasse čp. 13 a 15) a dále částku 536.000 RM. Ma rie Benedikta provdaná princezna Croy (*1900) od té doby vlastnila pozemky na katastrech štýrských obcí Fessnach, St. Lorenzen bei Scheifling a Schöttl, k tomu jí bylo vyplaceno hotově 446.000 RM. Terezie provdaná svobodná paní Guttenberg (*1905) obdržela jako dědictví po otci pozemky na Vyšebrodsku a Hornoplánsku (obce Pasečná, Jasánky, Stögenwald) a k tomu 336.000 RM. Adolfův bratr Karel Felix již v té době nežil, neboť zemřel v r. 1919, a mladší Edmund byl tou dobou rovněž mrtev. Navíc již před svou smrtí nebyl delší čas pokládán za člena knížecí rodiny.

Pavel Koblasa

[nahoru]

Content Copyright © 1990 - 2015 Historický spolek Schwarzenberg v Českých Budějovicích
Design and Code Copyright © 2000 - 2015

Sponzoruje EMGrafika s.r.o.