ČASOPIS HISTORICKÉHO SPOLKU SCHWARZENBERG
ÚVOD  |  ARCHIV  |  AUTOŘI  |  ČLÁNKY  |  KONTAKT  |  O NÁS  |  ODKAZY
...
.
[ zpět ]

MÁLO ZNÁMÝ "KRUMLOVSKÝ SBORNÍK"

Ve čtyřicátých letech 20. století se stal důkazem zvláštní české školy malířský objev tzv. "Krumlovského sborníku" s řadou krásných miniaturních maleb. Toto celkem romantické hodnocení bylo v duchu tehdejšího "vzníceného vlastenectví" a v historické kritice neobstálo, jak uvádí B. Mráz, ale přece jen se i dnes iluminovaný Krumlovský sborník řadí právem mezi ta nejpozoruhodnější díla české knižní malby z období před vypuknutím husitských válek. Ale nejen krásné malby, i sám text tvoří vzácnou a významnou památku české literatury.

Sborník byl pojmenován prostě podle místa nálezu - je to skutečný sborník, protože obsahuje 7 různých textů, které psali různí písaři a malbami je vyzdobilo též několik malířů. Ti vytvořili celkem téměř 300 miniatur i množství obvyklých ozdobných iniciál. Jednotlivé části sborníku - kodexu se liší jak obsahem, tak i malířskou výzdobou natolik, že znalci usuzují, že vznikly zřejmě samostatně a teprve dodatečně byly složeny v jedinou knihu - kodex. Pouze celková úprava stránky je společná: text je psán ve dvou sloupcích a v nich jsou vynechávána místa pro miniatury malířů. Odborníci se shodují v tom, že umělecky nejcennější miniatury namaloval ten malíř, který je vkládal při horním okraji sloupce, ostatní malíři je umisťovali uvnitř sloupců různě rozmístěné. K zajímavostem jistě patří, že jinak toho naši odborníci o tomto sborníku mnoho dalšího nevědí - nejsou známi autoři a písaři textů ani malíři nebo dokonce objednatelé kodexu. Podle kvality písařské i malířské práce se soudí, že jeho části byly určeny pro společensky výše postavené a zámožnější rodiny doby vzniku sborníku.

Za nejcennější i nejrozsáhlejší část sborníku se považuje první traktát "Zrcadlo člověčieho spasenie" a zřejmě se nejedná o původní český spis, ale o překlad latinského textu, který byl ve středověku rozšířený. Ten obsahuje líčení převzaté z Nového i Starého zákona - vztahující se k dějinám lidského spasení - a to od pádu andělů až po Kristovu smrt a vykoupení. Na podkladě odborných jazykových rozborů textů se vznik českého překladu klade přibližně na konec 14. století a obsahuje řadu pozoruhodností. Jednou z nich je podobnost s "Písní pod Vyšehradem" a další je např. to, že se jeden písař přiklonil k pravopisným zásadám Husovým a užíval znaménka i správně rozlišoval tvrdé a měkké "i", ale postupně se vracel k pravopisu spřežkovému, jehož se v textech držel druhý písař. První písař také vynechával pro malíře místo v horní části sloupců textů, druhý naopak libovolně uprostřed sloupců. Miniatury "Zrcadla" se prý dokonce blíží tzv. bibli chudých a jsou natolik podstatnou součástí textu, že ten se zdá být pouhým doprovodem práce malíře.Usuzuje se, že zřejmě na sborníku pracovali jen zmínění dva písaři a i patrně dva malíři - první vytvářel iluminace v ryzí podobě slohu, který u nás nastoupil po vyvrcholení tzv. mezinárodního uměleckého slohu kolem roku 1400. Malíři pojali postavy zobrazované ve sborníku velice ušlechtile, mají vždy graciézní postoj i mimiku, jemný kolorit i pečlivé zdobení (např. zobrazení tapet) a jak odborníci potrhují, žádný z ostatních malířů nedosáhl tak vysoké umělecké úrovně.

Kromě zmíněného textu "Zrcadla" obsahuje Krumlovský sborník dále "Traktáty mravoučné a mystické Ráj duše od Alberta Velikého", traktát neznámého autora "Kterak má člověk znamenati své hříchy", "Solilowium" a traktát "Čím sie člověk má v zákoně božiem lepšiti" od sv. Bonaventury, Štítného "Knížky o smrti mládence bujného" a Susonův "Orloj věčné moudrosti". Ve všech těchto rukopisech je však podíl malířů ve srovnání se "Zrcadlem" nepoměrně menší a současně je zde i nižší umělecká úroveň iluminací. Celkově iluminace v Krumlovském sborníku vynikají barevností, která se uchovala přes vysoké stáří po více jak pěti stech letech.

Neumann Jiří

[nahoru]

Content Copyright © 1990 - 2015 Historický spolek Schwarzenberg v Českých Budějovicích
Design and Code Copyright © 2000 - 2015

Sponzoruje EMGrafika s.r.o.