ČASOPIS HISTORICKÉHO SPOLKU SCHWARZENBERG
ÚVOD  |  ARCHIV  |  AUTOŘI  |  ČLÁNKY  |  KONTAKT  |  O NÁS  |  ODKAZY
...
.
[ zpět ]

ZEMŘEL POSLEDNÍ SCHWARZENBERSKÝ ARCHIVÁŘ

Ve čtvrtek 6. srpna 2009 zemřel v ranních hodinách významný český archivář a historik Jiří Záloha. Jeho odchodem ztrácí česká archivářská a historická obec nejenom skvělého odborníka, ale také slušného a poctivého člověka.

Jiří Záloha se narodil 16. března 1926 v Pelhřimově. Po maturitě nastoupil 16. října 1945 do Schwarzenberského ústředního archivu v Českém Krumlově jako archivní asistent. Po něm již do knížecích služeb nenastoupil ni kdo další a tak byl Jiří Záloha bez nadsázky skutečně posledním schwarzenberským archivářem. V českokrumlovském archivu pracoval po celý svůj aktivní život, ať již se archiv jmenoval jakkoliv (Schwarzenberský ústřední archiv, Státní oblastní archiv zemědělský Český Krumlov - 1950-51, Zemědělsko lesnický archiv Český Krumlov - 1952-55, Státní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov a nakonec Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov).

Jiří Záloha nastoupil do archivu, ale odborné vzdělání získal až později. Archivnictví vystudoval při zaměstnání na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letech 1956 - 1962. To již byl uznávaným odborníkem s boha tou publikační činností. Jeho přirozená autorita a odborný rozhled jej přivedli roku 1971 do čela českokrumlovského archivu. Vedl jej úspěšně až do odchodu do důchodu, tj. do 31. 12. 1990. Avšak z archivu neodešel. Od 1. ledna 1991 do pololetí roku 1998 pracoval na zkrácený úvazek a do archivu docházel i v pozdějších letech jako badatel.

Když se dnes ohlédneme za bohatou činností Jiřího Zálohy, musíme uznat, že nám zanechal obrovský kus dobře vykonané práce. Uspořádal a veřejnosti přiblížil obrovské archivní celky, jakým je Velkostatek Český Krumlov a Velkostatek Vimperk nebo významnou Sbírku hudebnin Český Krumlov. Značnou pozornost věnoval fondu Rodinný archiv Schwarzenberků a uspořádal řadu jeho fondových oddělení. Za jeho vedení se pobočka, dnes oddělení, stala regionálním centrem historické práce na Českokrumlovsku, přičemž nejenom on sám hojně publikoval články, studie i monografie, ale byl kdykoliv ochoten přiložit ruku k dílu na společných pracích tohoto zaměření a praktickou radou napomoci studentům či začínajícím odborným autorům v jejich práci. Svými zkušenostmi se podílel i na rozvoji československého a později českého archivnictví. Pracoval v celé řadě resortních komisí, pracovních skupinách a metodických či poradních orgánech MV ČR.

Publikační činnost Jiřího Zálohy je značná. Napsal 67 monografií (např. dvě vydání Šumava od A do Z, Kra jem Lipna, Českokrumlovská mozartiana, Stručné dějiny Českokrumlovska, Německá krásná a recenzí. Podílel se na edici pramenů k třicetileté válce - Documenta bohemica Bellum tricenalle ilustrantia a spolupracoval na Průvodci po fondech Státního archivu v Třeboni.

V letech 1971 - 1990 byl členem redakční rady Archivního časopisu, v letech 1993 - 1998 členem Vědecké archivní rady ministra vnitra a mezi roky 1971 - 1990 pracoval jako výkonný redaktor Jihočeského sborníku historického. Za jeho celoživotní přínos pro českou historickou vědu mu k jeho 80. narozeninám udělil ministr vnitra vyznamenání „Za zásluhy o české archivnictví“.

Jméno Jiřího Zálohy je v archivářské i historické obci všeobecně známo. Vybudoval si jej nesmírnou pracovitostí, bohatými archivními zkušenostmi a úžasným přehledem o regionálních i českých a evropských dějinách. Neobyčejný byl také jeho záběr zájmů a to nejenom profesních, týkajících se odborné literatury, ale také knih s tématikou uměleckou i přírodovědnou.

Byl to profesionál v pravém slova smyslu. Ač dokonalý odborník, vždy zůstával především člověkem neobyčejně skromným, vlídným a ochotným se kdykoliv o své znalosti podělit. Vedle nesporných archivních zásluh je třeba u Jiřího Zálohy také ocenit jeho příkladný celoživotní morální postoj a jeho skvělý vztah k mladším kolegům.

Václav Rameš

[nahoru]

Content Copyright © 1990 - 2015 Historický spolek Schwarzenberg v Českých Budějovicích
Design and Code Copyright © 2000 - 2015

Sponzoruje EMGrafika s.r.o.