ČASOPIS HISTORICKÉHO SPOLKU SCHWARZENBERG
ÚVOD  |  ARCHIV  |  AUTOŘI  |  ČLÁNKY  |  KONTAKT  |  O NÁS  |  ODKAZY
...
.
[ zpět ]

SCHWARZENBERSKÁ HROBKA A ZÁMEK V TŘEBONI STÁLE STŘEDEM ZÁJMU

Za minulý rok 2009 (od začátku roku do 31. října) navštívilo historický objekt Schwarzenberské hrobky v Třeboni celkem 33.527 návštěvníků. Z tohoto počtu tvořili část i zahraniční návštěvníci. Převládali zejména Němci, Rakušané, Angličané, Holanďané, Francouzi. Byli tu i Rusové, Italové, Poláci, nechyběli Američané, Japonci a Australané. Mezi návštěvníky byla i Korejka a Mexičanka. Proti stejnému období loňského roku došlo k mírnému poklesu návštěvníků a to o 2.008 osob. Rekordní návštěvnost hrobky byla v roce 1976, kdy si jí přišlo prohlédnout celkem 104.464 návštěvníků a z tohoto počtu bylo 11.350 cizinců.

V sobotu 31. října 2009 v 15.00 hodin se konala již tradiční mše v kapli Schwarzenberské hrobky sloužená u příležitosti svátku Všech svatých a jako uctění památky všech zesnulých. Tuto mši sloužil děkan třeboňského kostela p. Hugo Pitel, který se mimo jiné ve svém kázání zmínil také o rodu Schwarzenbergů, který nechal postavit tuto hrobku. Mše byla zakončena svatováclavským chorálem, který společně zazpívali všichni účastníci této mše. Podle informací děkana Pitela měl původně přijet na tuto mši také kníže Karel Schwarzenberg, ale podle dodatečného sdělení musel odjet na služební jednání a nemohl se proto mše ve Schwarzenberské hrobce zúčastnit.

Na konci měsíce června 2010 tomu bude rok, co správa státního zámku Třeboň pro své návštěvníky připravila novou prohlídkovou trasu. Prvním místem je dvořanská světnice, též nazývána erbovní sál. Tento sál upravil v 16. století stavitel Dominik Cometa z Eckturmu (byl zřízen v letech 1599 - 1602). Malířskou výzdobu dokončil Tomáš Třebechovský za Vokova pobytu v Třeboni. Zrcadlo klenby vyzdobil motivem rožmberského jezdce a na čelní stěnu umístil alianční švambersko - rožmberský erb. Stěny jsou vymalovány 32 znaky a jmény dvořanů Petra Voka. Erbovní sál sloužil jako jídelna, byl shromažďovacím prostorem pro rezidenční ceremoniál, hrály se zde hazardní hry. Býval svědkem bujarého veselí a vystavoval se zde zemřelý pán na katafalku. Petr ze Švamberka (dědic rožmberského panství po smrti Petra Voka) zde měl umístěný jednoduchý oltář s křížem a dvěma svícny a nechával zde sloužit českobratrské bohoslužby. Tento malý symbolický oltář je zde k vidění dodnes.

Dalším místem nové trasy je jídelna s dobovým nábytkem, obrazy a boha tě prostřený stůl s ukázkou stolování v tehdejší době. K jídelně patří i místnost na přípravu pokrmů a nápojů, bohatě doplněná nádobím k přípravě a servírování jídel.

Další velice zajímavou místností je „Fraucimor”. Tato místnost sloužila na počátku 17. století pro dvorní dámy, také jako jídelna. Dívky z fraucimoru se zde věnovaly ručním pracem.

Významnou součástí prohlídkové trasy je knihovna Petra Voka. Láska k historii provázela Petra Voka po celý život, vlastnil knihovnu s 11.000 svazky. Vedle knih byly v jeho knihovně zastoupeny soubory zeměpisných map, grafických listů, hudebnin a grafických listů s velkým tématickým záběrem. Byly tu i vzácné rukopisy, nákladné opisy jinak nedostupných děl.

Dalším velice zajímavým sálem je „Kunstkomora” a obrazárna. Petr Vok byl velkým sběratelem. Sbíral veduty míst, vyobrazení architektonických památek, historických výjevů a námořních bitev, ale i portréty panovníků a jiných proslulých osobností. V souboru olejomaleb se objevují i krajiny a portréty členů rožmberského rodu. V obrazárně mohou návštěvníci shlédnout téměř 40 obrazů nebo velkou sbírku různých přístrojů, darů a předmětů z přírodní říše. K vidění jsou matematickoastronomické přístroje, kompasy, hvězdné globusy, meteorologické přístroje, hodiny, kružítka, měřítka, kvadranty a další.

Poslední dva sály jsou věnovány bohaté činnosti alchymistů v Třeboni na sklonku 16. století. Vilém z Rožmberka pozval i alchymisty Dr. Johna Dee a Edwarda Kelleyho. Ti měli na zám ku svou alchymistickou laboratoř, která byla složena z tak zvané oratoře a vlastní laboratoře. Oratoř sloužila k meditaci, modlení, studiu a přemýšlení. V oratoři je pracovní stůl s lidskou lebkou a přesýpacími hodinami, křišťálovou koulí sloužící k získávání tajemství a budoucnosti. Dále je tu slavnostní stůl se zemským globusem, výtisk Bible a Koperníkovo dílo: „O obězích nebezských těles”. Obrazy v oratoři představují Dr. Johna Dee, Edwarda Kelleyho a anglickou královnu Alžbětu I. Velmi zajímavá je i alchymistická laboratoř rekonstruovaná podle grafických listů a doby kolem roku 1600. Stojí zde i alchymistická pícka krb. Ta byla určena k tavení a dalšímu zpracování kovů v laboratorním měřítku. Zařízení je dovybaveno dmychadlem, nářadím jako jsou kleště, kladiva, nůžky, háky apod. Heslem alchymistů bylo: „ORA, ORA, ORA, LEGE, LEGE, LABORA.” Volně přeloženo zní: Nejprve se modli, potom studuj a nakonec pracuj.

Poslední místností nové prohlídkové trasy je ukázka rožmberské zbrojnice s výzbrojí tehdy používanou. Na těchto zbraních jsou vyraženy písmena (iniciály) P - W (Petr Vok).

Miroslav Král

Poznámka: Článek byl redakčně upraven a zkrácen.

[nahoru]

Content Copyright © 1990 - 2015 Historický spolek Schwarzenberg v Českých Budějovicích
Design and Code Copyright © 2000 - 2015

Sponzoruje EMGrafika s.r.o.