ČASOPIS HISTORICKÉHO SPOLKU SCHWARZENBERG
ÚVOD  |  ARCHIV  |  AUTOŘI  |  ČLÁNKY  |  KONTAKT  |  O NÁS  |  ODKAZY
...
.
[ zpět ]

PANU ING. NIKENDEYOVI K DEVADESÁTINÁM

Letos 8. června se dožil zakládající člen HS a člen redakční rady OT, pan Ing. Antonín Nikendey, 90 let. Panu Ing. Nikendeyovi vděčíme především za řadu příspěvků do OT a do jiných periodik o historii lesnictví a lesní správě na bývalém schwarzenberském majetku v jižních Čechách. Jen málokdo se vyzná v zaniklém mikrokosmu Schwarzenbergů jako on a je posledním, který sám žil a pohyboval se v tomto pozoruhodném světě. A to není divu, protože pan Nikendey pochází z rodiny, jejíž sounáležitost s knížaty ze Schwarzenbergu v osmi generacích sahá do počátku 18. století!

Stojí za to, představit touto sounáležitost našim čtenářům v přehledu, do kterého jsem zachytil „jen“ předky a přiženěné příbuzné, kteří sloužili Schwarzenbergům jako úředníci. Nepovšimnuti zůstávají početní hajní z rodin Štěpánových a Cábů. Nejstarší úředník dokonce sloužil Eggenbergům. K tomuto rozvětvěnému příbuzenstvu náleží např. historik na pražské UK prof. dr. Josef Šusta (1874-1945) nebo významný lesní odborník Jan Heyrowský (1799-1865). Rodina pana Nidendeye je typickým příkladem českoněmecké propletenosti u Schwarzenbergů.

K jednotlivým úředníkům: Adalbert Friedl, kol. 1650 – 23. 01. 1718 Sobědraž u Kovářova, pocházel z eggenberského ochranného městečka Volary nebo z Horní Plané (?).


Franz Almesberger (1824-1906),
praděd Ing. A. Nikendeye
Byl 1690-1718 myslivcem v Sobědraži (panství Orlík). Rodina Friedlova se počeštila. – Adalbertův syn Matěj/Mathias, 30. 01. 1685 Rukáveč – 03. 02. 1762 Hluboká n./Vlt., myslivec revírů Spolí, Jickovice, Bavorov a Sobědraž 1713-50. – Syn Václav, 31. 08. 1729 Bavorov – 29. 06. 1791 Hluboká n./Vlt., se stal významným hospodářským a lesním úředníkem, lesmistr (1763-91) a ředitel (1772-82) panství Hluboká, vrchním hospodářským ředitelem a radou všech schwarzenberských panství v Čechách 1783-91. – Antonín, 05. 02. 1774 Hluboká n./Vlt. – 14 .02. 1836 Č. Budějovice, ředitel panství Netolice 1818-32. – Jan Heyrowský, 01. 10. 1799 Rokycany – 17. 05. 1865 Hluboká, vrchní myslivec a vedoucí lesního úřadu Třeboň 1836-43, lesmistr hlubocký 1844-65, zároveň vedoucí lesního zařízení a vrchní lesmistr v Hluboké 1851-65. – Syn Karel, 20.03.1839 Třeboň – 24. 04. 1921 Praha-Smíchov, lesmistr v Murau 1869-94 a v Třeboni 1884-93, vrchní lesmistr a vedoucí lesní inspekce 1894 -1904, pro své zásluhy při světové výstavě v Paříži r. 1900 mu byl udělen 1901 titul „c. k. vrchní lesní rada“. – Václav Hájek (29. 09. 1756 Cerhonice – 11. 04. 1830 Bohouškovice u Křemže), myslivec revírů sv. Tomáš 1799-1820 a Bohouškovice 1820-30.

Ing. Antonín Nikendey (1887-1961)
v roce 1910, otec Ing. A. Nikendeye
Jeho otec byl sládkem panství Cerhonice, které tehdy vlastnil klášter Drkolná/Schlägl v Horním Rakousku. Hájkův synovec Karl (I) Almesberger, 05. 04. 1784 Mirotice – 10. 06. 1876 Lišov, pocházel z rodiny poddané klášteru Drkolná z vesnice Almesberg. Otec Thomas sloužil jako zahradník v Cerhonicích a později v Náchodě. Karl byl myslivcem revírů Zborov 1833-37 a Štěpánovice 1837-66. – Syn Franz (I), 01. 06. 1824 Stará Obora – 21. 01. 1906 Č. Budějovice, naposled revírník ve Staré Oboře 1864-92, 1875 nadlesní; je pradědem našeho jubilanta. – Karl (II), 14. 10. 1836 sv. Voršila u Ledenic – 06. 06. 1910 Hluboká, revírník v Nové Oboře 1875-1900, od r. 1894 nadlesní. – Franzův syn Adolf, 09. 01. 1865 Stará Obora – 19. 01. 1917 Krumlov, lesní kontrolor v Krumlově 1905-11 a od r. 1912 lesmistr tamtéž. – Franz (II), 09. 09. 1881 Stará Obora – 21. 04. 1963 Zweibrücken/Sársko, lesní adjunkt 1906-08, přestoupil do služeb c. k. lesní správy, byl převzat r. 1918 československým státem a dosáhl hodnost vrchního lesního rady; 1946 odsunut. – Antonín Dworžák, 30 .03. 1801 Kardašovo Řečice – 08. 11. 1889 Protivín, revírník v Radonicích 1843-53, jako nadlesní vedoucí lesního úřadu v Protivíně 1853-76. – Jan Rada, 16. 05. 1820 Jaroslavice – 04. 02. 1906 Třeboň, revírník ve sv. Barboře (panství Třeboň) 1859-90. – Syn Antonín, 25. 08. 1848 Štěpánovice – 22. 07. 1925 Třeboň, revírník ve Štěpánovicích 1892-1911. – Josef Šusta, 26. 03. 1835 Jankov – 15. 10. 1914 Praha-Smíchov, hospodářský správce panství Třeboň 1867-79 a ředitel tamtéž 1879-1898. – Antonín Štěpán, 24. 03. 1846 Nový Dvůr u Krumlova – 14. 11. 1921 E. Budějovice, pocházel ze staré rodiny hajných, která je doložena už v 15. století v Boleticích, revírník v Domaníně 1892-96 a zámeckého revíru v Třeboni 1896-1908. – Karl Lehmann, 04. 07. 1861 Hluboká n./Vlt. – 12. 01. 1897 tamtéž, lesní geometr v Hluboké 1894-97. – Jindřich Czernay, 18. 06. 1868 Třeboň – 16. 10. 1942 E. Budějovice, revírník revíru sv. Barbory 1901-11 a sv. Tomáše 1911-32, 1921 nadlesní. – Ing. Antonín Nikendey senior, 16. 01. 1887 Dačice – 20. 08. 1961 Písek, syn oeditele panství Dačice, svobodného pána z Dalbergu. Rodina Nikendeyova pochází z Trutnovska; tajemník lesní inspekce v Hluboké 1921-28, nadlesní 1925, vedoucí panství a lesního úřadu ve Vimperku 1928-30, lesní ředitel 1930, lesní ředitel v Horní Plané 1933-38, ředitel panství a lesní ředitel v Hluboké 1939-48, propuštěn komunisty 31. 03. 1948.

Raimund Paleczek

[nahoru]

Content Copyright © 1990 - 2015 Historický spolek Schwarzenberg v Českých Budějovicích
Design and Code Copyright © 2000 - 2015

Sponzoruje EMGrafika s.r.o.