ČASOPIS HISTORICKÉHO SPOLKU SCHWARZENBERG
ÚVOD  |  ARCHIV  |  AUTOŘI  |  ČLÁNKY  |  KONTAKT  |  O NÁS  |  ODKAZY
...
.
[ zpět ]

Rybářská výstava - Kolín 1908

Počátkem 20. století čítalo schwarzenberské rybniční hospodářství na Hlubocku 124 rybníků o celkové výměře 2.300 ha. Roční produkce se prodávala většinou do Prahy, Vídně a Lince. Chovali se hlavně kapři, štiky, candáti, líni, okouni, marény a pstruzi.

Dne 23. října 1908 o deváté hodině dopolední byla v Kolíně zahájena rybářská výstava. Uskutečnila se z podnětu Zemědělské rady v Praze, která poskytla „potřebný fundus instruktus“ a za přispění kolínského rybářského klubu. V horní části Kolína ve volné přírodě dva dny před oficiálním zahájením bylo na místě nainstalováno 75 velkých akvárií, v zahradním pavilonu a ve dvou výstavních místnostech dalších 15 menších akvárií a vše bylo oživeno množstvím různých druhů českých ryb všech stupňů vývoje. Tím „výstava bohatstvím a rozmanitostí vystavených živých ryb rybničních, říčních i přepychových poskytne skvělý obraz a nevídanou podívanou, jaké na výstavách českých dosud nebylo“. Součástí výstavy byly také uveřejněné výkazy o činnosti rybářských spolků a různé zajímavé statistické údaje (400 račích vod, z toho 25% zamořených; 20.000 kusů raků chycených za rok; 10.000 kusů raků upytlačených za rok; rybářství provozuje téměř 8.000 km tekoucích vod s počtem 1.000 majitelů; na rybníkách o rozloze 710 ha se vůbec nehospodaří; 2.117 ha rybníků je zcela vypuštěných; průměrný výnos ryb z rybniční plochy je 85 kg/ha).

Tato výstava představovala pro Kolín a okolí velký zájem ze stran nejen široké veřejnosti; po jejím ukončení byla zhodnocena jako výstava předstihující daleko vše, co u nás (v Čechách) v tomto oboru od roku 1891 bylo podniknuto. Výstavy se zúčastnili kromě četných hospodářství z blízkého i vzdálenějšího okolí kolínského také četné rybářské spolky, dále zástupci rybněného hospodářství z Heralu, knížecí schwarzenberské panství Hluboká, velkostatek chlumecký, D. Lonek z Hylvat s chovem pstruhových násad, pstrunkový ústav St. Vacka z Nedošína, J. Drobný z Ústí n/Orlicí s chovem přepychových ryb a další. Byla vyzdvižena vzorně zařízená hospodářství: „… na výstavě byly např. zastoupeny kníže cí schwarzenberské panství Hluboká s proslulým normálním i rychlochovem kaprů třeboňského plemene, velkostatek Chlumec nad Cidlinou s chovem hladkého východočeského kapra a hospodářství v Herálci se vzorovým chovem kaprů plemene haličského …“.

Součástí výstavy byla bohatá prodejní expozice učebních pomůcek, diagramů, modelů a preparátů, spojená s rybářským kurzem.Návštěvníci se mohli zúčastnit různých přednášek. Rovněž mohli zhlédnout výstavu živých ryb s ukázkami násad i zařízení líhní. Např. Rybářský spolek z Ústí n/Orlicí úspěšně vystavoval živé lipany, o nichž se mezi veřejností mluvilo „jako by jich živých nikam nebylo lze dopraviti“. Na výstavě byl zastoupen také chov raků, chov ryb pstruhovitých, expozice chovu ryb okrasných (zlatý lín a zlatý kapr, tzv. japonský Higoi), expozice salonních akvarií domácí výroby, rybářství říční. Diagramy umístěné na výstavních panelech informovaly, že v deseti okresech země ryb přibývá,ale v sedmdesáti sedmi okresech ryb ubývá a v jednačtyřiceti okresech „provozuje se dosud rybářství loupeživé“.

U příležitosti rybářské výstavy se konal v prostorách výstavních místností dne 25. 10. 1908 od deseti hodin dopoledne v Kolíně Rybářský sjezd. Na něm zazněly různé názory. Jedni vyzdvihovali čilou účast hospodářů na sjezdu - bylo vyžádáno řešení otázky „S jakými výsledky setkává se přikrmování kaprů“ na základě referátu V. Šustra, rybního správce z Hluboké a „Čím se vysvětluje jarní schodek v násadě kaprů“, o němž referoval exprezident zemské rady J. Kafka. Dle Fr. Hostounského, delegáta Sdružení sportovních rybářů pro Čechy v Praze, se hovořilo stále jen o chovu kapra. Sdružení očekávalo od kolínského sjezdu i výstavy jednání o uvolnění možností sportovního rybářství, které bylo nařízením c. k. místodržitelství zpřísněno a vyjednání úlev pro měsíce, kdy rybář k vodě vůbec nesmí. Na sjezdu bylo přijato několik rezolucí, např. „Rybářský sjezd v Kolíně dne 25. října 1908 konaný, vyslovuje hluboké politování, že účelná hospodářská a zákonodárná práce sněmu království Českého záškodně se maří a tím obyvatelstvu i všem zájmům země zúmyslná škoda se působí …“ nebo „Rybářský sjezd v Kolíně vznáší zároveň ke všem samosprávným korporacím, ke všem velkostatkům i ke všem inteligentním jednotlivcům důtklivou prosbu, aby zejména rybářské spolky a družstva, jež stojí pod vlivnou egidou zemědělské rady, ve tvoření souvislých rybářských revírů co nejúčinněji podporovali …“.

Říjen tohoto roku znamenal pro zaměstnance hlubockého panství přípravu i jiné významné akce. Ve dnech 26. až 31. 10. 1908 proběhly na Hluboké knížecí schwarzenberské hony, kterých se zúčastnilo na 36 členů nejpřednějších šlechtických rodin. Zastřeleno bylo (dle dobového tisku) 8 jelenů, 46 daňků, 8 muflonů, 187 kusů černé, 42 kusů srnčí, 4.795 zajíců, 683 králíků, 1.947 bažantů, 881 koroptví a 55 kusů jiné zvěře.

Diana Šmajclová

[nahoru]

Content Copyright © 1990 - 2015 Historický spolek Schwarzenberg v Českých Budějovicích
Design and Code Copyright © 2000 - 2015

Sponzoruje EMGrafika s.r.o.